Příspěvky podzim 2020

Vážené sestry, vážení bratři,
stejně jako vám je i nám líto, že v současné době nemůžeme cvičit a sportovat. Chtěli bychom vás informovat, jak to bude s placením příspěvků za toto pololetí. Někteří z vás totiž stihli zaplatit, jiní s placením čekají.
Kdo během září a října příspěvky zaplatil, bude mít automaticky předplaceno na další půlrok, tedy do konce školního roku.
Ti z vás, kteří se do oddílu pouze přihlásili a zatím nezaplatili, prosím, fakturu, která vám přijde znovu e-mailem, zaplaťte, budete mít zaplaceno na druhé pololetí (do konce školního roku).
Ti z vás, kteří navštěvují kroužky street dance a parkour, řeší situaci ohledně placení přímo se svými trenéry (platby totiž nejdou přes Sokol).
Doufáme, že brzy budeme moci opět společně chodit cvičit do sokolovny.
Sportu zdar!

Necvičíme

Je nám to velice líto, ale všechna cvičení jsou z nařízení vlády přerušena.
Doufáme, že situace se bude vyvíjet pozitivně a brzy se opět sejdeme v sokolovně.
Přejeme pevné zdraví.

Aktuální cvičení

Je nám to velice líto, ale cvičení v sokolovně musíme trochu omezit. Rodiče a děti si dají krátkou pauzu a na fitness lekce se budete muset dopředu zaregistrovat.
Ostatní oddíly budou cvičit podle rozvrhu rozděleny do menších skupinek, případně dle pokynů svého vedoucího.
Doufáme, že i přes tato omezení si cvičení u nás užijete.

Lampionový průvod na Památný den sokolstva

V roce 2019 Parlament České republiky zařadil 8. říjen mezi významné dny České republiky a tím symbolicky ocenil zásluhy sokolů o svobodný a demokratický stát. Krojovaní sokolové se také po celé republice setkávají u pomníků a památníků, aby uctili památku tragicky zesnulých bratrů a sester.
V letošním roce si připomeneme padlé sokoly lampionovým průvodem z nádvoří sokolovny na místní hřbitov, kde proběhne krátký pietní akt.
Sraz účastníků lampionového průvodu bude v 18.00 na nádvoří sokolovny, kde se před odchodem průvodu občerstvíme svařáčkem a čajem. Lampiony a dobrou náladu s sebou.
Členové Sokola i nesokolská veřejnost si v Památný den sokolstva připíná na oděv sokolskou kokardu jako připomínku sokolské perzekuce. I do naší jednoty jsme nakoupili sokolské kokardy, abychom si je všichni mohli v tento den připnout. Zakoupit si je můžete u vedoucích oddílů nebo v kanceláři.