Lampionový průvod na Památný den sokolstva

V roce 2019 Parlament České republiky zařadil 8. říjen mezi významné dny České republiky a tím symbolicky ocenil zásluhy sokolů o svobodný a demokratický stát. Krojovaní sokolové se také po celé republice setkávají u pomníků a památníků, aby uctili památku tragicky zesnulých bratrů a sester.
V letošním roce si připomeneme padlé sokoly lampionovým průvodem z nádvoří sokolovny na místní hřbitov, kde proběhne krátký pietní akt.
Sraz účastníků lampionového průvodu bude v 18.00 na nádvoří sokolovny, kde se před odchodem průvodu občerstvíme svařáčkem a čajem. Lampiony a dobrou náladu s sebou.
Členové Sokola i nesokolská veřejnost si v Památný den sokolstva připíná na oděv sokolskou kokardu jako připomínku sokolské perzekuce. I do naší jednoty jsme nakoupili sokolské kokardy, abychom si je všichni mohli v tento den připnout. Zakoupit si je můžete u vedoucích oddílů nebo v kanceláři.

Komentáře jsou vypnuty.