Rodiče a děti

Poprvé se sejdeme v pondělí 9. 9.

Oddíl rodičů a dětí se schází ke svému cvičení vždy v pondělí v 15.00 a v 16.00 pod vedením kvalifikované cvičitelky. Hodina nabízí pravidelnou pohybovou aktivitu, při které si děti vytvoří zdravý návyk na sport a pohyb.  Rodiče cvičí společně s dětmi a jsou za ně zodpovědné.
Hodina je připravená tak, aby rozvíjela motorické a koordinační schopnosti malých dětí (vhodné pro děti od 3 let).
Děti se přirozenou a hravou formou učí orientaci v prostoru, smyslu pro kolektiv a kázeň a hlavně správným pohybovým stereotypům. Vytváří si tak možnost a předpoklady věnovat se v budoucnosti některému z dalších sportů. Děti se seznamují s různým tělocvičným nářadím a náčiním, zbavují se strachu z neznámého prostředí, zažívají radost z pohybu a zvládnutí různých překážek. Ve všem dítěti pomáhá rodič (prarodič), který je po celou dobu v hodině přítomen a pod vedením lektorky se tak vlastně stává prvním cvičitelem (trenérem) své ratolesti. Pokud chcete své dítě přivést k pravidelné pohybové aktivitě a sportu, je toto cvičení nejlepším startem.

Přijďte mezi nás.

Komentáře jsou vypnuty.