Stolní tenis

Stolní tenis má v Moravských Budějovicích širokou členskou základnu a dlouholetou tradici. Stolní tenisté se scházejí k tréninkům několikrát týdně, pravidelně vždy v pondělí, úterý, středu a čtvrtek v podvečer. Po domluvě lze pingpongárnu využívat i v jiné dny a hodiny.

Naše družstva hrají soutěže na krajské a okresní úrovni. Mistrovská utkání se hrají vždy v pátek a  sobotu (od října do března).

Děti trénují ve středu od 16.00 do 18.00. O začátku tréninků Vás budeme brzy informovat.

Pro děti je ideální začít hrát ve věku okolo 10 let.

Kontaktujte nás:

František Živný
e-mail: zivny@kpsmetal.cz
tel.: 739 101 738

Komentáře jsou vypnuty.