Okna pro sokolovnu – SBÍRKA

Proč podpořit Sokol?

 

Protože Vaše pomoc umožní opravit okna, která vydrží dalších 100 let. Původní okna jsou přes 85 let stará, netěsní a některá už nejdou ani zavřít.

Sokolovna si zaslouží nový kabát, kterým nefouká. Rozhodli jsme se zachovat původní okna ve veškeré jejich kráse. Vaši pomoc využijeme na jejich opravu a renovaci. Děkujeme.

Jak darovat?

Přispět můžete na bezpečný účet č.: 115-2557080297/0100 (zřízený Městem Mor. Budějovice). Dar můžete také hodit do kasičky na radnici.

Kolik darovat?

Pomoci můžete jakoukoliv částkou. Pro představu:

  • oprava kovové kličky stojí 100 Kč
  • těsnění do oken stojí 300 Kč
  • nové sklo je za 500 Kč
  • izolační dvojsklo je za 2 200 Kč
  • zbroušení, kytování a nátěr u menšího okna stojí 3 950 Kč
  • celá oprava menšího okna vyjde na 8 900 Kč
  • obloukové okno na galerii opravíme za 15 100 Kč
  • velké okno stojí 47 500 Kč.

Jak sháníme celou částku?

Šetříme (již 3 roky), získáváme dotace, žádáme firemní partnery a pořádáme veřejnou sbírku.

Na všechna okna potřebujeme: 1 597 156 Kč 

Již jsme získali: 714 847 Kč (k 30. červnu 2018)

Proč veřejná sbírka?

 

Sokolovna slouží všem obyvatelům Budějovic. Každý z nás v sokolovně někdy byl, něco v ní zažil. Navštívili jste kino? Hráli jste zápas nebo jste se šli podívat na vaše děti? Užili jste si zábavu na plese? Ze sokolovny si odnášíte zážitky a vzpomínky. Sokolovna je součástí města.

Proto se nestydíme se vás požádat o pomoc. Investice do sokolovny se vám vrátí. Ne v penězích, ale v zážitcích a vzpomínkách, které mají trvalou hodnotu.

Děkujeme za vaši podporu

Daňové zvýhodnění dárců

Dar věnovaný Sokolu si můžete odečíst od základu daně. Potvrzení o daru vystavujeme všem dárcům, u kterých známe jejich jméno a adresu, na začátku kalendářního roku. Pokud jej chcete dříve, prosím kontaktujte nás.

Fyzická osoba (občan)

Každý z nás si může odečíst hodnotu daru od základu daně, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce činí alespoň 1000 Kč anebo přesáhne 2 % ze základu daně. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

  • zaměstnanec firmy nebo organizace: odevzdejte doklad o poskytnutém daru do 15. 2. následujícího roku svému zaměstnavateli.
  • podnikatel (živnostník): předložte doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání.

Právnická osoba (firma)

Firma si může snížit základ daně, pokud hodnota daru bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Finanční dary nejsou předmětem DPH. (Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem).

Sledujte průběh oprav na facebooku

Komentáře jsou vypnuty.