Vyjádření Valné hromady

Vážená sestro, vážený bratře,
stejně jako tobě je i nám líto, že jsme nemohli cvičit a sportovat po dobu karantény.
Zavřená sokolovna měla značný negativní dopad na náš rozpočet. Přišli jsme mimo jiné o příjmy za pronájmy tělocvičny, ubytovny i za promítání v kině. Šetříme, jak můžeme, a požádali jsme o státní dotaci na pokrytí části ztrát. I tak bude v rozpočtu jednoty chybět nemalá částka. Náklady na odvody, energie a opravy totiž zůstaly skoro v nezměněné výši.
Letošní zaplacené příspěvky budou pro udržení chodu Sokola životně důležité.
Doufáme, že pochopíš rozhodnutí Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice: Přestože jsi nemohl/a cvičit během tříměsíční karantény, není v našich možnostech příspěvky za toto období vracet.
Díky tomu, že Ty a dalších 524 členů budete ochotni touto formou přispět na pokrytí „covidových“ ztrát, udržíme sokolovnu v provozu.
Předem Ti děkujeme za Tvoji podporu.
Sportu zdar!
Jan Švaříček, starosta Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice

Komentáře jsou vypnuty.