LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Každý rok si 8. října všichni sokolové připomínají padlé bratry a sestry během domácího odboje. Toto datum bylo zvoleno za Památný den sokolstva jako připomínka tragických událostí v roce 1941. Tehdy, v noci ze 7. na 8. října 1941, byla spuštěna tzv. Akce Sokol, jejímž cílem bylo paralyzovat odbojovou činnost Sokola. Členové Sokola i nesokolská veřejnost si v tento den připíná na oděv sokolskou kokardu jako připomínku sokolské perzekuce. Kokardy si můžete zakoupit u svého vedoucího oddílu nebo v kanceláři v sokolovně. Přijdete se k uctění památky padlých sokolů i vy.

Přijďte v sobotu 8. října v 19.00 k Penny Marketu odkud společně půjdeme lampionový průvod na hřbitov, kde proběhne pietní akt. Lampiony a zapalovač s sebou. Těšíme se na vás.

Komentáře jsou vypnuty.