Stolní tenis

Stolní tenis má v Moravských Budějovicích širokou členskou základnu a dlouholetou tradici. Stolní tenisté se scházejí k tréninkům několikrát týdně, pravidelně vždy v pondělí, úterý, středu a čtvrtek v podvečer. Po domluvě lze pingpongárnu využívat i v jiné dny a hodiny.

Naše družstva hrají soutěže na krajské a okresní úrovni. Mistrovská utkání se hrají vždy v pátek a  sobotu (od října do března).

Děti trénují ve středu od 16.00 do 18.00. O začátku tréninků Vás budeme brzy informovat.

Pro děti je ideální začít hrát ve věku okolo 10 let.

Pololetní příspěvěk je 1 550 Kč pro dospělé (při rozpočítání na celkový počet lekcí  vychází cena jednoho tréninku na 36 Kč), pro seniory 800 Kč (při rozpočítání na celkový počet lekcí  vychází cena jednoho tréninku na 19 Kč), pro děti (při rozpočítání na celkový počet lekcí  vychází cena jednoho dvouhodinového tréninku na 62 Kč).

Kontaktujte nás:

František Živný
e-mail: fzivny@seznam.cz
tel.: 739 101 738

Petr Benáček
e-mail: benyclub@seznam.cz

Komentáře jsou vypnuty.