Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010363
Název projektu: Flexibilní práce v Sokole
Datum zahájení projektu: 1.7.2019
Datum ukončení projektu: 30.6.2022
Celkové způsobilé náklady projektu: 2 876 400,- Kč

Cílem projektu je vytvoření 2 nových pracovních pozic, podpora flexibilní formy zaměstnání a zvyšování kvalifikace a osobní rozvoj zaměstnanců.
Vytvoříme jedno místo na administrativní pozici na zkrácený úvazek s flexibilní pracovní dobou. Dále jedno místo správce areálu s plným úvazkem s flexibilní pracovní dobou.
Dalším cílem projektu je systematická práce s novými zaměstnanci – hodnocení pracovní činnosti, spokojenost v zaměstnání, mentoring v oblasti finanční gramotnosti, osobního rozvoje, mezilidských vztahů, občanskoprávních vztahů, daní a poplatků, základů práva, time managementu, počítačové gramotnosti apod.
Systematickou prací se zaměstnanci v průběhu celého projektu chceme zvýšit jejich kvalifikaci, rozšířit dovednosti a kompetence.
Na osobním rozvoji zaměstnanců se bude podílet mentor a externí mentoři. Pro odborný mentoring budou využívány služby trenéra osobního rozvoje a Občanské poradny Moravské Budějovice.
Trenér osobního rozvoje se bude se zaměstnanci setkávat 1 x měsíčně na 1,5h. Individuální osobní rozvoj zaměstnanců se bude skládat z 3 částí: 1. modul – monitoring osobnosti a mapování osobních potřeb, osobní vhled, tvorba osobních zdrojů. 2. modul – konkretizace potřeb, stanovení a rozvoj klíčových kompetencí. 3. modul – posilující feedback, evaluace.
Na základě osobních cílů stanovených na úvodních setkáních s trenérem osobního rozvoje stanoví mentor časový a tematický plán pro každého zaměstnance. V plánu budou stanoveny kompetence a dovednosti, v kterých se bude zaměstnanec rozvíjet.
Občanská poradna je místní organizace pracující s ohroženými skupinami obyvatel s širokým spektrem aktivit (poradenství v oblastech: pracovněprávní, bydlení, sociální, daňových, zadlužování, občanskoprávní atd.). S občanskou poradnou máme dobré zkušenosti. Více o organizaci viz https://www.optrebic.cz/.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

Komentáře jsou vypnuty.