8. říjen – Památný sokolský den

V noci ze 7. na 8. října 1941 bylo Gestapem zatčeno 136 předních činovníků ústředí Československé obce sokolské, sokolských žup a jednot. Po dlouhých výsleších v Pečkárně a na Pankráci byli tito zatčení činovníci deportováni do koncentračního tábora Osvětim, kde většina podlehla nelidskému zacházení. Po válce se do vlasti z celé skupiny vrátilo pouze 9 bratří. Pro 7 z nich však vězeňská anabáze neskončila, po únoru 1948 byli opět vězněni komunistickým režimem.

Celkem bylo za nacistické okupace vězněno více než 12 000 bratří a sester. V koncentračních táborech jich zahynulo 2 139, dalších 1 162 sokolů bylo popraveno. V průběhu Slovenského národního povstání a při Pražském povstání padlo přes 600 sokolů.

8. říjen byl proto Českou obcí sokolskou vyhlášen jako Památný sokolský den, kdy s úctou vzpomínáme všech obětí, které Sokol svému národu přinesl.

Chceš tančit Street Dance?

Street Dance, nazývaný také jako pouliční tanec, je název pro mnoho tanečních stylů, které se nevyvinuly na tanečním parketu, v tělocvičnách či v tanečních klubech, ale právě na ulici či na školních dvorech. Street Dance zahrnuje všechny moderní tance, ve kterých nachází stále větší oblibu mladá generace. Jak se tanečníci vůbec u tohoto tance pohybují? Lze se street naučit?
Tanečníci se pohybují volně v rytmu hudby, se kterou se tancem zcela ztotožňují a tvoří si tak svůj vlastní osobní styl. Základem streetových tanců je improvizace, ale i zde najdeme promyšlené choreografické prvky, které tanečník musí zvládnout. Tím si rozvíjí pohybovou paměť a zvyšuje svoji kondici.
Základem pouličního tance je unikátní styl, kterým tanečník vyjadřuje pocity prostřednictvím tance a který se obvykle váže na určitý hudební žánr, čin, příběh. Tanečníci tančí v hloučku na ulicích nebo po diskotékách. Ke streetu patří i určitý druh oblečení jako jsou například volné kalhoty, volná trika, kšiltovky, pevné boty, potítka, ale také chrániče na kolena, na kterých tanečník může klouzat po zemi.
Chcete si vyzkoušet Street Dance? Přijďte si s námi zatancovat do sokolovny v Moravských Budějovicích. Trénujeme každý čtvrtek od 17 do 18 h.

Budeme se na Vás těšit
Šárka Stehlíková

Informace – Sportovní gymnastika 2013/2014

Během září je možnost rozmyslet si, zda budou děti chtít do kroužku chodit.
Rodiče mají možnost přihlížet průběhu hodiny celé září. Od října musí děti být na hodině samostatně bez rodičů.

Vybírání členských a oddílových příspěvků na rok 2013/2014 proběhne od 1. 10. 2013 do 17. 10. 2013. Ve stejném časovém období proběhne vyplňování a odevzdávání přihlášek.

Poplatek za kroužek je 1000 Kč na školní rok
= 12,50 Kč/1h při cvičení 2x týdně 1 hodina
= 8,33 Kč/1h  při cvičení 2x týdně 1,5 hodiny
Cena se skládá z 900 Kč oddílový příspěvek + 100 Kč členský Sokolský příspěvek zahrnující pojištění dětí na úraz.
V případě potřeby je možnost uhradit poplatek ve 2 splátkách.

Za oddíl sportovní gymnastiky
Jana Fuksová