Den pro děti

Ve sváteční středu 8. 5. 2013 se naše jednota spolupodílela na programu zábavného dne pro děti DEN S MAS na ranči APPALOOSA v Lažínkách. Cvičitelky a trenérky sportovní gymnastiky a dance aerobiku připravily dvě z celkem jedenácti stanovišť.
Naše stanoviště byla sportovní i zábavná – dvě „opičí dráhy“, které jsme sestavily z trampolínky, kladinky, obručí, žíněnek a dovednostních disciplín – pobavila nejen děti, ale i nás a rodiče 🙂 Smíchu není nikdy dost!

Pár fotek ZDE

Krásné prostředí, otevřený výhled do kraje, pěkné počasí a šťastná očka soutěžících dětí – co víc jsme si mohli přát!

Valná hromada župy

V sobotu 20 . 4. 2013 jsme se zúčastnili valné hromady župy plk. Švece v Dalešicích. Kromě kompletního vedení župy, zástupců většiny jednot se VH účastnil i bratr Těšitel z ČOS. Součástí VH byly mj. i volby do nejvyšších organizačních složek župy i ČOS. Positivní zprávou pro Moravské Budějovice je, že Jan Švaříček byl zvolen do předsednictva naší župy a zástupci župy byli zvoleni do vedení ČOS. Konkrétně do výboru ČOS (Pavel Brada, Stejskal Radek a Martin Zuzaňák) a do předsednictva ČOS byl zvolen Martin Zuzaňák!!! Naše jednota tak bude mít po nějaké době opět zástupce ve vedení župy a díky M. Zuzaňákovi budeme mít i aktuální informace o dění ve vrcholném vedení ČOS.